Privacy verklaring

Prixos hecht grote waarde aan privacy en neemt daarom een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.


Het gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken de gegevens die u ons verschaft in eerste instantie om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, wat ook financiële diensten kan inhouden, zoals bijvoorbeeld een kredietcontrole (indien van toepassing), dan wel om u te voorzien van de door u gevraagde informatie. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen presenteren, die gebaseerd kunnen zijn op uw eerdere bezoek aan de website, op de aan ons verstrekte informatie of in het verleden gedane bestellingen.

De website slaat ook locatiegegevens op van internet, zoals bijvoorbeeld gebruikte IP-nummers, die door uw internetprogramma automatisch via het internet meegezonden worden door uw internetprogramma dan wel door de website automatisch gedetecteerd kunnen worden. Dit wordt enerzijds gedaan om het algemene gebruik van de website te kunnen analyseren om zodoende de website en andere diensten te verbeteren, en anderzijds om het succes van externe referenties te kunnen meten om zodoende het succes van reclamecampagnes en dergelijke vast te kunnen stellen.

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen tegen Prixos en/of hieraan gelieerde ondernemingen, onze klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van betalingsproblemen, fraude of illegale activiteiten.

 

Opslag van uw gegevens

Om uw gegevens op een correcte manier te kunnen beheren worden deze opgeslagen in onze verschillende systemen:
     -          In onze webshop: deze gegevens kunt u direct inzien, als u ingelogd bent.
            De server hiervoor staat in Nederland.
     -          In ons boekhoudprogramma Exact online
     -          In ons debiteurenbeheerprogramma Payt
     -          Voor online betalingen Multisafepay en Mollie
     -          In onze klantendatabase: deze is gehost op een Europese server van EuroVPS
     -          In onze mailingprogramma’s: hiervoor gebruiken we Mailchimp en Sendgrid
     -          In klantenoverzichten opgeslagen in de cloud, met name Dropbox en the Box

Deze verschillende systemen vallen direct onder de Europese richtlijnen van de GDPR-wetgeving, of voldoen hieraan. U kunt de informatie hierover vinden op de verschillende websites van de beheerders van deze systemen.

Wij verkopen uw gegevens niet
Prixos zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de acceptatie of uitvoering van uw bestelling, of bij analyses mbt de verbetering van de werking van de website en optimalisatie van het Prixos businessmodel. De werknemers van Prixos en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw gegevens inzien en wijzigen
Uw adresgegevens kunt u op de website bekijken en zonodig aanpassen. Dat kan via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de pagina ‘Mijn gegevens’, waarvoor u moet inloggen.

De adres- en bestelgegevens die op de website staan, worden overgenomen door onze boekhouding en moeten daar bewaard worden tbv. onze financiële administratie. Deze gegevens mogen om begrijpelijke wijze niet verwijderd worden.

Marketinggegevens, zoals response op nieuwsbrieven, klikgedrag, telefonische contacten enz, worden in onze klantendatabase opgeslagen. Deze gegevens kunt u op verzoek inzien en kunnen op schriftelijk verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

Nieuwsbrieven en Catalogi
Als bezoeker van Prixos kunt u zich afmelden voor berichten of nieuwsbrieven (bijvoorbeeld via email). We zullen u deze dan niet meer toesturen.
Afmelden van email nieuwsbrieven is mogelijk via de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief vermeld staat. Daarnaast kunt u zich altijd afmelden via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de pagina ‘Mijn gegevens’, waarvoor u moet inloggen.

Naast de wekelijkse of maandelijkse commerciële nieuwsbrieven stuurt Prixos 4 maal per jaar een overzicht met informatie over onze leverancier-klantrelatie. Dit kunnen overzichten zijn van uw laatste bestellingen, updates van relevantie assortimenten of van nieuwe services. Voor deze infomails kunt u zich apart afmelden.

Cookies
Cookies zijn kleine handige bestanden op uw eigen computer, die (mits goed gebruikt) een nuttig hulpmiddel zijn bij het onthouden van bepaalde instellingen die u op een website gekozen heeft, zodat u deze bij een volgend bezoek aan diezelfde website niet opnieuw hoeft in te stellen. Daarnaast gebruikt Prixos cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek, zodat producten die u eerder in u winkelwagen heeft gelegd niet verdwenen zijn, alsmede om informatie te verschaffen over het gebruik van de website, zodat we beter in staat zijn de website te verbeteren.

Veilig bestellen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert Prixos passende beveiligingsmaatregelen. Zo zal de website altijd overschakelen op beveiligde verbindingen (SSL) als u wordt doorgeschakeld naar financiële pagina’s om uw bank- of creditcardgegevens in te vullen. Uw creditcardgegevens staan dus niet bij ons op de site en worden ook niet opgeslagen. Hierdoor is er nooit het gevaar dat deze gevoelige informatie in verkeerde handen zou kunnen vallen.

 

Vragen en opmerkingen

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de wijze waarop Prixos met uw data omgaat, aarzelt u dan niet om ons te bellen of te mailen. Hiervoor kunt u ons speciale e-mailadres gebruiken: privacy@prixos.com

Prixos neemt de bescherming van uw data zeer ernstig, zodat u als klant ons al uw vertrouwen kunt schenken.

 

 

Update: 10 mei 2018

0D4D0C3A5C2D[1]

Onlangs bekeken